Operatör Ehliyeti alma şartları nedir

Forklift Operatör Ehliyeti alma şartları nedir?

Operatör Ehliyeti almak için hangi şartları taşımanız gereklidir? Operatör Ehliyeti almanın yaş şartı ve deneyim şartları nelerdir? Operatör Belgesi almak için sağlık şartları nelerdir? Operatör Belgesi almak için hangi okul mezunu olmak zorundayım? Hangi Operatör Ehliyeti için hangi şartları taşımam gerekir?

Yürürlükte olan mevzuatlara göre 20-25 tür İş makineleri  Operatör Ehliyeti belgesi vardır. Yani her iş makinası için istenen Operatör Belgesi türü farklı olup, bu operatör  belgeleri için farklı Operatör Ehliyeti belgesine sahip olmanız gerekir.

Bu sayfada ayrıntıları ile bilmeniz gereken bütün detaylar açıklanmıştır. Anlatılan bütün hususlar mevzuatlara göre yazılmıştır. Sizlerde öncelikle hangi tür iş makinesini kullanacağınıza ve bu makina için istenen Operatör Belgesine bakınız.

 

OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANMAKTADIR?

 Operatör Ehliyeti almanın şartları Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergede belirtilmiştir. Operatör Ehliyeti almak isteyen bir operatör adayından aşağıda ki şartlar aranacaktır.

Operatör Ehliyeti Almanın Öğrenim Şartı nedir?

Operatör Ehliyeti Almanın Yaş Şartı nedir?

Operatör Ehliyeti Almanın Sağlık Şartı nedir?

Operatör belgesi almanın Adli Sicil Kaydı Şartı nedir?

Operatör Ehliyeti Almanın Deneyim Şartı nedir?

Operatör olmak için Sınav Şartı nedir?

 

Görüldüğü üzere Operatör Ehliyeti almanın şartları 6 başlık altında toplanmıştır.

Bu şartların akabinde Operatör Belgesi almak için takip etmeniz gereken aşamaları da tek tek sayfamızda açıklanmıştır.

 

1-OPERATÖR  EHLİYETİ ALMAK İÇİN İSTENEN ÖĞRENİM ŞARTI NEDİR?

İş makinaları operatör belgesi almak için tahsil şartı yönetmeliğe istinaden aşağıda açıklanmıştır

İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergenin

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurslara Başvuru ve Kayıtta İstenecek Belgeler

Kurslara başvuru

MADDE 9- (1) Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar şunlardır:

(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) b) Öğrenim şartı; En az ilkokul

düzeyinde öğrenim görmüş olmak

 

2- OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN YAŞ ŞARTI NEDİR?

Operatör Ehliyeti almanın yaş 18 Yaşını bitirip 19 yaşından gün almanız gerekmektedir. Operatör ehliyeti almak isteyen operatör adayları 19 yaşından gün almış olmalı

ÖRNEK : Her ayın 15. Gününe kadar kayıt işlemleri yapılmaktadır

2018 Mart ayında İş makineleri kursuna kayıt olacak 2000 doğumlu bir operatör adayının 14.02.2000 doğumlu olması gerekiyor.

operatörlük belgesi, operatör ehliyeti, ekskavatör ehliyeti, kule vinç ehliyeti, şartları nelerdir

 

3-OPERATÖR BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN SAĞLIK ŞARTI NEDİR?

 Operatör Ehliyeti almak için yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımanız gereklidir.

29 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından: SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yukarıdaki tarih sayılı Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekir. Operatör Belgesi almak isteyen bir operatör adayı kursa kaydolurken sürücü olur sağlık raporu ibraz etmek zorundadır

Sağlık raporu alırken göz muayenesi nasıl yapılır? Hangi göz hastalığı bulunanlar Operatör Ehliyeti alamaz? Renk körlüğü, gece körlüğü, şaşılık, katarakt hastalığı olanlar sürücü olabilir mi? Gözlüklü ve lens kulanan kişilerin Operatör Ehliyetii nasıl düzenlenir? “Operatör Belgesi Sağlık Raporunda Göz Muayenesine İlişkin Esaslar”  Yukarıdaki yönetmelik ile belirlenmiştir

operatör belgesi almak için gerekli olan sağlık raporu nasıl alınır

4- OPERATÖRLÜK BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN ADLİ SİCİL ŞARTI NEDİR?

Operatörlük belgesi almak için Bazı suçlardan hüküm almamış olmak gereklidir. Hangi suçları işleyen kişilerin sürücü olamayacakları aşağıda açıklanmıştır. Bu hükümler:

HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi işlemlerinde sürücü/sürücü adayının Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hükümlü olup olmadığı adli sicil kaydı sorgulanarak kontrol edilmektedir.

 

5–OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN DENEYİM ŞARTI NEDİR?

Operatör ehliyeti almak için her hangi bir deneyim şartına şu anki  Kanun, Yönetmelik ve Yönergelere istinaden gerek yoktur.

 

6- OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN İSTENEN SINAV ŞARTI NEDİR?

Operatör olmak isteyen bir aday iki aşamalı sınavdan geçmek zorundadır. Bu sınavların birincisi yazılı sınav (test sınavı), test sınavından geçen adayların girebildiği uygulamalı iş makinası kullanma sınavıdır ve her iki sınavda ayını gün yapılmaktadır

 

Loder Kepçe Belgesi
Manlift Belgesi

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir